CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)
CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

Vị trị tuyển dụng

Tên vị trí tuyển dụng Ngày nộp hồ sơ Ngày hết hạn Đơn vị tuyển dụng Nơi làm việc

Trưởng Phòng Nhân Sự

25-04-2016 25-05-2016 Phòng Hành Chánh Văn Phòng

Nhân Viên Hành Chánh - Nhân Sự

25-04-2016 10-05-2016 Phòng Hành Chánh Văn Phòng

Nhân Viên Lễ Tân - Hành Chánh

25-04-2016 10-05-2016 Phòng Hành Chánh Văn Phòng
Cl
Cl