Tin cổ đông

Tin cổ đông

Tin cổ đông

Tin cổ đông

Tin cổ đông
Tin cổ đông

Tin cổ đông

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ IV

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ IV

Vào 08 giờ 30 ngày 25/01/2008 tại khách sạn Riverside Hotel số 18-19-20 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP. HCM, Công ty E.C.I Saigon đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần thứ IV của Công ty. . .
Cl
Cl