ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

 eci saigon-ISO 9001:2008

 
eci saigon-ISO 9001:2008


Ngày 26 tháng 04 năm 2012, ECI Saigon chính thức được TÜV SÜD GERMANY cấp chứng chỉ "Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008" cho 03 lĩnh vực kinh doanh chủ chốt:

  •  
Thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
  •  
Tư vấn giám sát xây dựng.
  •  
Tư vấn thiết kế xây dựng.

 

Với sứ mệnh "Xây dựng thương hiệu ECI Saigon là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng" và thực hiện cam kết của mình với các cổ đông và đối tác của công ty, Ban Lãnh đạo và tập thể CB.CNV công ty ECI Saigon đã xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng trên cơ sở các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 
 
Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi được xây dựng bằng tâm huyết và quyết tâm của đội ngũ các cố vấn, chuyên viên, kỹ sư, tập thể CB. CNV công ty, chặt chẽ đến từng vị trí công việc; Được xây dựng và áp dụng từ khâu đấu thầu, thi công, đến khâu hoàn thiện, đặc biệt quan tâm đến vấn đề sức khỏe an toàn lao động trên công trường… Sứ mệnh của công ty bao hàm cả ý nghĩa về đạo lý kinh doanh và trách nhiệm xã hội của tổ chức, tất cả mọi hoạt động đều được xem xét và hoàn thiện liên tục nhằm thỏa mãn tối đa và phát triển hơn nữa các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
 
Trên cơ sở đó Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sài gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng - ECI Saigon tuyên bố chính sách chất lượng và cam kết :

​​

  • Thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng cho các sản phẩm của công ty; Duy trì và cải tiến liên tục hiệu lực của hệ thống nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho sản phẩm.

 

  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thiết lập môi trường làm việc năng động sáng tạo, phát huy tối đa năng lực của mỗi cá nhân, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, từng bước tạo dựng danh tiếng nhà thầu.

 

  • Kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành tổ chức hiệu quả, minh bạch, trung thực; Tăng doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp.
 
- Chúng tôi tuyên bố chính sách chất lượng này như một lời cam kết với khách hàng và đối tác.
- Tập thể Cán bộ Nhân viên Công ty luôn đề cao những giá trị vàng đã tạo nên thương hiệu ECI Saigon :
 
  SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
  Kim chỉ nam trong mọi hoạt động của ECI Saigon
 

Với tâm niệm khách hàng là tài sản quý nhất của doanh nghiệp, bài học đầu tiên trong mọi khóa huấn luyện nhân viên của chúng tôi là làm sao đạt được Sự hài lòng của khách hàng. 
 

Các giải pháp để thực hiện chính sách chất lượng :
  - Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Sài Gòn Đầu tư Kỹ thuật Xây dựng đảm bảo tất cả CB.CNV công ty hiểu rõ về Hệ thống quản lý chất lượng, giúp họ áp dụng và duy trì hệ thống này trong công việc.
  - Chú trọng trong công tác tuyển dụng, có chính sách ưu đãi và trọng dụng nhân tài, cùng chế độ đào tạo nâng cao trình độ cho mọi thành viên trong tổ chức.
  - Xây dựng bản mô tả công việc, xác định quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng cho từng vị trí công việc một cách khoa học. Tạo điều kiện thăng tiến trong công việc cho CB.CNV công ty, đảm bảo việc được giao đúng người nhằm phát huy hết nội lực của mỗi cá nhân.
  - Xây dựng tinh thần đồng đội; Công bằng trong đãi ngộ, đề cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, hoàn thành công trình đúng hạn, đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, an toàn và bảo hành công trình tận tình chu đáo.
  - Quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra ở từng cấp phòng ban, bộ phận; Định kỳ xem xét, phân tích kết quả, đưa ra giải pháp, thúc đẩy hoàn thiện hệ thống quản lý, quản trị trong tổ chức.
  - Xem góp ý của khách hàng là cơ hội để phát triển thông qua việc hiểu rõ yêu cầu của khách hàng, hiểu được các vấn đề của tổ chức, liên tục cải tiến các quy trình quản lý chất lượng sản phẩm để nâng cao uy tín và duy trì được quan hệ lâu dài với khách hàng.
  - Năng động, sáng tạo, tiếp cận kịp thời những tiến bộ khoa học kỹ thuật; Không ngừng đầu tư thiết bị, đổi mới công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tích cực tiếp thị, tìm kiếm công việc, nâng cao thu nhập của người lao động.
Cl
Cl