ECI Group - CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

ECI Group - CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

ECI Group - CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

ECI Group - CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

ECI Group - CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)
ECI Group - CÔNG TY CP SÀI GÒN ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (ECI Saigon)

IconECI Group

 


ECI Saigon đã xây dựng chiến lược phát triển Công ty trong 10 năm ( 2010-2020) một cách cẩn thận và khoa học. Trên nền tảng nhân lực, tài chính và khả năng chuyên nghiệp sẵn có của mình trong linh vực xây dựng.

ECI Saigon tiếp tục phát triển thêm các công ty con, định hướng trở thành một tập đoàn ECI GROUP đa ngành nghề. ECI GROUP hiện bao gồm ECI Saigon, ECI Land, Sàn Giao Dịch BÐS ECI Land, ECI Design, ECI Consultant. Và sẽ tiếp tục chuẩn bị nguồn lực để thành lập các đơn vị kinh doanh chiến lược (SBU) như ECI Decor, ECI Infrastructure, ECI Property, ECI Capital, ECI Transnational và ECI Venture.
 
 
 
 
Thành Viên Của ECI Group:
Cl
Cl