Khoa Phong Bệnh Viện Da Liễu Tp. HCM

Khoa Phong Bệnh Viện Da Liễu Tp. HCM

Khoa Phong Bệnh Viện Da Liễu Tp. HCM

Khoa Phong Bệnh Viện Da Liễu Tp. HCM

Khoa Phong Bệnh Viện Da Liễu Tp. HCM
Khoa Phong Bệnh Viện Da Liễu Tp. HCM

Khoa Phong Bệnh Viện Da Liễu Tp. HCM

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Khoa Phong Bệnh Viện Da Liễu TPHCM.
 
Chủ đầu tư: Bệnh Viện Da Liễu Tp.HCM.
 
Tư vấn thiết kế: Công ty Khảo sát - Thiết kế - Tư vấn Saigon - SACD.
 
Tư vấn giám sát: Công Ty Cp Tư Vấn Xây Dụng Thương Mại Trung Tín.
 
Qui mô dự án: Diện tích khu đất 4.304 m²; 01 tầng hầm; 01 Trệt, 03 lầu.
 
Gói thầu: Xây lắp & Thiết bị.
 
Giá trị gói thầu: 26,977 tỷ đồng.
 

Địa Chỉ: 02 Nguyễn Thông, phường 6, quận 3, Tp.HCM.

 

Tiến độ công trình: Hoàn thành.

 

ecisaigon.com.vn

TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT
TT
Cl
Cl