Chung Cư TĐH - Phước Long

Chung Cư TĐH - Phước Long

Chung Cư TĐH - Phước Long

Chung Cư TĐH - Phước Long

Chung Cư TĐH - Phước Long
Chung Cư TĐH - Phước Long

Chung Cư TĐH - Phước Long

Thông tin dự án
Gallery
Video
Dự án: Chung Cư TĐH-Phước Long.
 
Chủ đầu tư: Công ty CP Phát Triển Nhà Thủ Đức (ThuDuc House).
 
Tư vấn giám sát: Apave.
 
Qui mô dự án: 1 hầm, 14 lầu.
 
Gói thầu: Thi công phần thân & hoàn thiện.
 
Giá trị gói thầu: 79 tỷ đồng.
 
Địa chỉ: Phường Phước Long, Quận 9 , Tp. HCM.

Tiến độ công trình: Đang bàn giao.
TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT
Cl
Cl